Strona główna » Przetargi » Archiwum » 2020 r. » MT.481.11.2020 - Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 w Oleśnicy oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

MT.481.11.2020 - Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 w Oleśnicy oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Rejestr Zmian Utworzono: dnia 29.09.2020, o godzinie 14:07 przez Anna Kordos
Zmodyfikowano: dnia 29.09.2020, o godzinie 14:07 przez Anna Kordos
Strona została wyświetlona:459 x

MT.481.11.2020

Przetarg nieograniczony

Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku 
Szkoły Podstawowej  nr 4 przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 
w Oleśnicy oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - WZÓR UMOWY:

- Załącznik nr 1 do umowy HARMONOGRAM;

Załącznik nr 2 do umowy KARTA GWARANCYJNA;

- Załącznik nr 4 do umowy OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY.

 ZAŁĄCZNIKI NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

4.1. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA;
4.2.  PROJEKT BUDOWLANY;
4.3 PROJEKT WYKONAWCZY:
4.3.1.ARCHITEKTURA;
4.3.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE;
4.3.3.  INSTALACJE SANITARNE;
4.3.4.KONSTRUKCJA;
4.3.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

4.4 PRZEDMIARY I SPECYFIKACJE:
4.4.1 PRZEDMIAR KUBATURA;
4.4.2 PRZEDMIAR PZT;
4.4.3. SPECYFIKACJA ;

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ- WYKAZ ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB 

     ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - DECYZJA 293/2019 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - DECYZJA STAROSTY OLEŚNICKIEGO NR I72/2019

ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 10 - OŚWIADCZENIE GR. KAPITAŁOWA

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH (właściciela dz. 37 AM 53)

Schemat OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ŚCIANKI DZIAŁOWE + POKRYCIE DACHOWE)

04.05.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
4.3 PROJEKT WYKONAWCZY: 4.3.1. ARCHITEKTURA: PRZEKRÓJ B-B

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ z dnia 06.05.2020 r.

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY TREŚCI W SIWZ!
ZMIANA DOTYCZY ROZDZIAŁU XII "MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT"

PRAWIDŁOWA TREŚĆ:

ZMIANA TREŚCI SIWZ - ROZDZIAŁ XII 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

UWAGA! ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ z dnia 06.05.2020 r. (cz. 2)

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI SIWZ
POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA 
DO SIWZ - NR 4.4.1 PRZEDMIAR KUBATURA

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ z dnia 08.05.2020 r. (cz. 3)

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY TREŚCI W SIWZ!
ZMIANA DOTYCZY ROZDZIAŁU XII "MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT"

PRAWIDŁOWA TREŚĆ:

ZMIANA TREŚCI SIWZ - ROZDZIAŁ XII 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

SCHEMAT WĘZEŁ CIEPLNY

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ z dnia 11.05.2020 r. (cz. 4)

UWAGAw dn. 11.05.2020 r. ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI SIWZ
POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ - NR 4.4.1 PRZEDMIAR KUBATURA

-----AKTUALNY PRZEDMIAR ZNAJDUJĄCY SIĘ NA STRONIE STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 4.4.1 DO SIWZ
UWZGLĘDNIA PYTANIA I ODPOWIEDZI ZADAWANE ZAMAWIAJĄCEMU PRZEZ WYKONAWCÓW -------

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ z dnia 14.05.2020 r. (cz. 5)

UWAGAw dn. 14.05.2020 r. ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI SIWZ
POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ - NR 4.4.1 PRZEDMIAR KUBATURA

OGRODZENIE

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ z dnia 15.05.2020 r. (cz. 6)

UWAGAw dn. 15.05.2020 r. ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI SIWZ
POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ - NR 4.4.1 PRZEDMIAR KUBATURA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI WADIUM

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OŚWIADCZENIA GRUPA KAPITAŁOWA

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY (z dn. 12.08.2020r.)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wydrukuj dokument
 

bip główny - bip.gov.pl

© 2008 Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Strona wygenerowana w 0.1440 s, używając 7 zapytań.