Strona główna » Majątek

Majątek

Rejestr Zmian Utworzono: dnia 13.07.2008, o godzinie 16:03 przez Administrator BIP
Zmodyfikowano: dnia 19.11.2015, o godzinie 07:54 przez Alina Gładun
Strona została wyświetlona:12069 x

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy jako jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej i nie dysponuje własnym majątkiem. Zgodnie ze statutem przedmiotem działania ZBK w Oleśnicy jest zarządzanie budynkami i urządzeniami komunalnymi stanowiącymi własność Miasta Oleśnicy. ZBK w Oleśnicy  nie zarządza nieruchomościami wspólnot  mieszkaniowych.

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy rozlicza się z budżetem miasta za pośrednictwem Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Oleśnicy. Organem sprawującym nadzór nad działalnością ZBK w Oleśnicy jest Burmistrz Oleśnicy, który dokonuje okresowej oceny działalności zakładu pod kątem: skuteczności w gromadzeniu środków pieniężnych przeznaczonych na utrzymanie budynków i urządzeń komunalnych, prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele, należytego eksploatowania i utrzymania w wymaganym stanie technicznym budynków, mieszkań i urządzeń komunalnych, prawidłowości wykonywania zadań zleconych.

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ma swoją siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 13. Nieruchomość ta oddana jest, zgodnie z decyzjami Zarządu Miasta Oleśnicy z dnia 13.08.2001r., w trwały zarząd bezterminowo:

  1. Zakładowi Budynków Komunalnych w Oleśnicy w udziale 88,34 %

  2. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w udziale 11,66 %.

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr 44 619 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 7 AM 24 o powierzchni 2656 m2 i posadowiony na niej budynek o powierzchni użytkowej 1737,10 m2.  Właścicielem działki gruntu jest Miasto Oleśnica.

Z uwagi na charakter publiczny nieruchomości nie dokonuje się jej wyceny rynkowej.

 

Dyrektor ZBK 

 

Powyższe informacje podano zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2), pdpkt a, b, c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198). 

 

Wydrukuj dokument
 

bip główny - bip.gov.pl

© 2008 Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Strona wygenerowana w 0.1242 s, używając 7 zapytań.