Strona główna » Przedmiot działania

Przedmiot działania

Rejestr Zmian Utworzono: dnia 13.07.2008, o godzinie 15:48 przez Administrator BIP
Zmodyfikowano: dnia 10.01.2011, o godzinie 08:07 przez Adam Rozmus
Strona została wyświetlona:10847 x

  1. Przedmiotem działania ZBK jest wykonywanie zadań w imieniu Miasta Oleśnicy    wynikających z własności, z zarządu nieruchomościami gminnymi, z najmu lokali
    w szczególności poprzez:

1/  Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy polegające w szczególności   na:

a)utrzymaniu w należytym stanie budynków i urządzeń komunalnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy,

b)prowadzeniu właściwej eksploatacji budynków, wnętrz osiedlowych, terenów przynależnych i urządzeń komunalnych,

c)przygotowaniu i realizowaniu w systemie własnym lub zleconym konserwacji, napraw, remontów i modernizacji budynków, mieszkań i urządzeń komunalnych
w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

d)obsłudze najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie wynikającym
z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych.

2/  Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy polegające w szczególności na:

a)zawieraniu i rozwiązywaniu umów o najem lokali mieszkalnych,

b)zawieraniu i rozwiązywaniu umów o najem lokali socjalnych,

c)zawieraniu i rozwiązywaniu umów o najem tymczasowych pomieszczeń,

d)zawieraniu i rozwiązywaniu umów o najem lokali użytkowych,

e)przeprowadzeniu przetargów na najem lokali użytkowych wg przepisów ustalonych przez Radę Miasta Oleśnicy.

3/   Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem mieniem gminnym.

4/ Organizowanie i prowadzenie robót budowlanych w komunalnych obiektach  budowlanych pozostających w zarządzie ZBK oraz budowa komunalnych budynków mieszkaniowych na gruntach stanowiących własność Miasta Oleśnicy.

5/ Organizowanie i prowadzenie robót budowlanych w obiektach budowlanych pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy.

 

6/   Pełnienie funkcji inwestora i inwestora zastępczego.

 

  1. Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej zleconych przez uprawnione organy Miasta Oleśnicy.

 

Wydrukuj dokument
 

bip główny - bip.gov.pl

© 2008 Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Strona wygenerowana w 0.1255 s, używając 7 zapytań.