Strona główna » Przetargi » Archiwum » 2018 r. » Przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Przedszkola publicznego położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy.

Przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Przedszkola publicznego położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy.

Rejestr Zmian Utworzono: dnia 08.05.2018, o godzinie 08:35 przez Luiza Grodzka
Zmodyfikowano: dnia 16.08.2018, o godzinie 12:17 przez Paulina Duszyńska-Wójcik
Strona została wyświetlona:2540 x

Przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Przedszkola publicznego położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

UMOWA NAJMU Z ZAŁĄCZNIKAMI

POROZUMIENIE   -  Uwaga! Zmiana załącznika (Zmiany dotyczą §4 Porozumienia)

 

POROZUMIENIE

OFERTA


UWAGA! Na podstawie Polecenia Burmistrza Miasta Oleśnicy została ustalona stawka czynszu na ww. lokal użytkowy w wysokości 1,00 zł netto/m kw. obowiązująca w okresie od dnia wydania Przedmiotu najmu do dnia 31.08.2018 r.

 

Informujemy, że:

1) administratorem przekazanych danych jest Zakład Budynków Komunalnych 

    w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica,
    e-mail sekretariat@zbk.olesnica.pl, tel. 71 398 09 10;

2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Paulina Duszyńska-Wójcik, e-mail: iod@zbk.olesnica.pl;

3) dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków wynikających
z przepisów prawa – Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017 r., poz. 827), na podstawie udzielonej zgody;

4) dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom;

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 lat (zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r., poz. 217);

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia wyżej wymienionej umowy.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa
    danych osobowych,

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

3) żądania usunięcia Państwa danych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

6) żądania przenoszenia danych,

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody
    pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
    którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wydrukuj dokument
 

bip główny - bip.gov.pl

© 2008 Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Strona wygenerowana w 0.1194 s, używając 7 zapytań.