Strona główna » Przetargi » Archiwum » 2019 r. » Zamówienia poniżej 30 000 Euro » Zapytanie ofertowe - Remont lokalu mieszkalnego (socjalnego) przy ul. Juliusza Słowackiego 3/5 w Oleśnicy.

Zapytanie ofertowe - Remont lokalu mieszkalnego (socjalnego) przy ul. Juliusza Słowackiego 3/5 w Oleśnicy.

Rejestr Zmian Utworzono: dnia 31.05.2019, o godzinie 15:05 przez Karol Nowak
Zmodyfikowano: dnia 31.05.2019, o godzinie 15:20 przez Anna Kordos
Strona została wyświetlona:595 x

MT.480.58.2019

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych dotyczące 
robót budowlanych polegających na remoncie lokalu mieszkalnego (socjalnego) 
przy ul. Juliusza Słowackiego 3/5 w Oleśnicy.

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIAR ROBÓT;

ZAŁĄCZNIK NR 2 - SZKIC SYTUACYJNY LOKALU;

ZAŁĄCZNIK NR 3 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA;

ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ OFERTOWY;

WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

 UWAGA!!! Zamawiajacy informuje  - PRZEDMIAR ROBÓT Pozycja nr 6 KNR 4-01 0354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2 - ULEGA WYKREŚLENIU 
(Nie uwzględniać przy kalkulacji)

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

PROTOKÓŁ

Wybrany Wykonawca: GOBUD  Zakład Ogólnobudowlany, Krystian Golański, Proszków 83, 55-300 Środa Śląska

Wydrukuj dokument
 

bip główny - bip.gov.pl

© 2008 Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Strona wygenerowana w 0.1245 s, używając 7 zapytań.