Strona główna » Przetargi » Archiwum » 2020 r. » MT.481.8.2020 Przetarg nieograniczony - Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka przy ul. gen. F. Kleeberga 4 w Oleśnicy na zespół szkolno-przedszkolny.

MT.481.8.2020 Przetarg nieograniczony - Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka przy ul. gen. F. Kleeberga 4 w Oleśnicy na zespół szkolno-przedszkolny.

Rejestr Zmian Utworzono: dnia 11.05.2020, o godzinie 10:49 przez Anna Kordos
Zmodyfikowano: dnia 19.06.2020, o godzinie 09:10 przez Anna Kordos
Strona została wyświetlona:417 x

MT.481.8.2020

Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane polegające na przebudowie  
Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami integracyjnymi 
im. J. Korczaka przy ul. Gen. F. Kleeberga 4 w Oleśnicy
na zespół szkolno-przedszkolny

OGŁOSZENIE

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY+ DECYZJA;

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY;

ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SIWZ - PRZEDMIARY;

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ - SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBÓT ;

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY;

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE;

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ- WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH;

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WZÓR UMOWY;

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU;

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA;

ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 9 - PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ SP6 DO ZGODNOŚCI Z PPOŻ.

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY TREŚCI W SIWZ!
ZMIANA DOTYCZY ROZDZIAŁU XI "MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT"

PRAWIDŁOWA TREŚĆ:

ZMIANA TREŚCI SIWZ - ROZDZIAŁ XI 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

UWAGA! ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI SIWZ
POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 1C DO SIWZ - PRZEDMIARY
I ZESTAWIENIE STOLARKI

PRAWIDŁOWA TREŚĆ:

- ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SIWZ - PRZEDMIARY;

ZESTAWIENIE STOLARKI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wydrukuj dokument
 

bip główny - bip.gov.pl

© 2008 Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Strona wygenerowana w 0.1159 s, używając 7 zapytań.