Strona główna » Przetargi » Archiwum » 2020 r. » MT.481.14.2020 - Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane polegające na Przebudowie z rozbudową budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. 3 Maja 69 i ul. Zamkowej 1 w Oleśnicy.

MT.481.14.2020 - Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane polegające na Przebudowie z rozbudową budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. 3 Maja 69 i ul. Zamkowej 1 w Oleśnicy.

Rejestr Zmian Utworzono: dnia 28.07.2020, o godzinie 11:37 przez Anna Kordos
Zmodyfikowano: dnia 28.07.2020, o godzinie 11:37 przez Anna Kordos
Strona została wyświetlona:358 x

MT.481.14.2020

Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową
budynku usługowo - mieszkalnego przy ul.  3 Maja 69
i ul. Zamkowej 1 w Oleśnicy.

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - WZÓR UMOWY:

- Załącznik nr 1 do umowy HARMONOGRAM;

Załącznik nr 2 do umowy KARTA GWARANCYJNA;

- Załącznik nr 4 do umowy OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY.

 ZAŁĄCZNIKI NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ- WYKAZ ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB 

     ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - DECYZJA 2515/2019 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - DECYZJA 2828/2019 

      ZAŁĄCZNIK NR 8A DO SIWZ - DECYZJA STAROSTY
OLEŚNICKIEGO NR I-45/2020

ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 10 - OŚWIADCZENIE GR. KAPITAŁOWA

02.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
FOLDER: INSTALACJE SANITARNE

03.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
FOLDER: ARCHITEKTURA

04.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
FOLDER: OPIS I PRZEDMIAR BUDOWALNY - PRZEDMIAR INSTALACJA WODOCIĄGOWA,
 DODANIE PRZEDMIARU KANALIZACJI SANITARNEJ WYM. WODOMIERZY,
PRZEDMIARU KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
ZAMAWIAJĄCY UZUPEŁNIA ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O FOLDER KONSTRUKCJA

08.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

POPRZEZ DODANIE FOLDERÓW: ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁY I KANALIZACJA DESZCZOWA

15.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

POPRZEZ ZMIANĘ FOLDERU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

16.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

POPRZEZ ZMIANĘ FOLDERU: OPIS I PRZEDMIAR BUDOWLANY

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY TREŚCI W SIWZ!
ZMIANA DOTYCZY ROZDZIAŁU XII "MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT"

PRAWIDŁOWA TREŚĆ:

ZMIANA TREŚCI SIWZ - ROZDZIAŁ XII 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

UWAGA! ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!

17.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ
- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
POPRZEZ UZUPEŁNIENIE
FOLDERU INSTALACJE SANITARNE 
O PODFOLDERY: 
- PROJEKT WYKONAWCZY C.O. I WĘZEŁ C.O.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ z dnia 17.06.2020 r.

18.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ
- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
POPRZEZ UZUPEŁNIENIE FOLDERU "OPIS I PRZEDMIAR BUDOWLANY" O PODFOLDER: 
- PRZEDMIAR INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODFOLDER: PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE
A TAKŻE DODANIE FOLDERU: STOiWR

19.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ
- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
POPRZEZ UZUPEŁNIENIE FOLDERU "OPIS I PRZEDMIAR BUDOWLANY" O PODFOLDER: 
- PRZEDMIAR WĘZEŁ KOMPAKTOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ z dnia 22.06.2020 r.

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY TREŚCI W SIWZ!
ZMIANA DOTYCZY ROZDZIAŁU XII "MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT"

PRAWIDŁOWA TREŚĆ:

ZMIANA TREŚCI SIWZ - ROZDZIAŁ XII 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ z dnia 24.06.2020 r.

24.06.2020 r. UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ
- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
POPRZEZ UZUPEŁNIENIE FOLDERU "OPIS I PRZEDMIAR BUDOWLANY"
O FOLDER PRZEDMIAR 2 
ORAZ ZAŁĄCZNIK -PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY TREŚCI W SIWZ!
ZMIANA DOTYCZY ROZDZIAŁU IV "TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA"

PRAWIDŁOWA TREŚĆ:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE OSŁON ŚMIETNIKOWYCH

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ KOSZTORYSY OFERTOWE POWINNY UWZGLĘDNIAĆ 8 % PODATEK VAT,
Z WYŁĄCZENIEM KOSZTORYSU DOTYCZĄCEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ -  STAWKA 23 % !!!!

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wydrukuj dokument
 

bip główny - bip.gov.pl

© 2008 Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Strona wygenerowana w 0.1166 s, używając 7 zapytań.